PIĘKNY RUCH
Każda wspaniała podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku.

/

BRACIA
Niezwykła determinacja, by przezwyciężać przeciwności i osiągać wyznaczone cele.

/

DRZWI
Pierwszym krokiem, pozwalającym przekraczać granice, jest uwierzenie w siebie.

/

WYCIĄGNIĘTE DŁONIE
Razem możemy osiągać to, co niemożliwe.

/