MOBILITY FOR ALL
Ostatnie 85 lat przyniosło niezwykłe odkrycia w dziedzinie technologii wspomagającej mobilność. Ale to dopiero początek. Prototypy przedstawione na tej stronie są wstępem do przyszłych rozwiązań, nad którymi pracuje Toyota – marka, która porusza ludzi.

The CONCEPT-i RIDE accessible vehicle.

CONCEPT-i WALK autonomiczny skuter.
 Prototypy przedstawione na tej stronie stanowią dopiero przedstmak przyszłych rozwiązań, nad którymi pracuje Toyota - marka, która porusza ludzi.