Krok
Ten przewodnik wyjaśnia działanie połączonej usługi, więc najpierw upewnij się, że jest podłączony za pomocą Bluetooth (patrz krok 1). Aby skorzystać z informacji o ruchu drogowym TomTom, naciśnij przycisk [SETUP] na urządzeniu.

Krok
Dotknij opcji [Informacje drogowe].

Krok
Wybierz opcję [Inform. drogowe (Internet)].

Krok
Następnie dotknij ikony ustawień po prawej stronie.

Krok
Upewnij się, że opcja [Częst. odświeżania] ma wartość [Często]. Opcja informacji o ruchu drogowym TomTom zostanie aktywowana.

Krok
Naciśnij przycisk [MAP/NAV] na urządzeniu, aby wrócić do mapy. Po lewej stronie znajdziesz informacje na temat najbliższego zdarzenia drogowego na Twojej trasie (odległość i opóźnienie). Dotknij paska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich odpowiednich zdarzeń drogowych.

Krok
Aby uzyskać więcej informacji, możesz wybrać konkretne zdarzenie.

Krok
Opcjonalnie możesz dotknąć opcji [Objazd], aby znaleźć nową trasę omijającą konkretny korek. System natychmiast wyznaczy alternatywną trasę.