Krok
Aktywne prowadzenie nawigacji można zatrzymać w dowolnym momencie. Naciśnij trzy kropki [...] z prawej strony wyświetlacza, aby otworzyć menu podrzędne.

Krok
Naciśnij ikonę [Stop].

Krok
Nawigacja zostanie natychmiast zatrzymana.