Krok
Ten przewodnik wyjaśnia działanie połączonej usługi, więc najpierw upewnij się, że Twój telefon jest połączony za pomocą Bluetooth (patrz krok 1). Aby wyszukać punkty POl przez Google, naciśnij przycisk [MAP/NAV] na urządzeniu i przejdź do menu nawigacyjnego.

Krok
Dotknij [POI], aby wyszukać interesujące Cię miejsca.

Krok
Wpisz nazwę, słowo kluczowe lub kategorię punktu POI za pomocą klawiatury ekranowej.

Krok
Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić. Aby przyspieszyć lub usprawnić wyszukiwanie, z wcześniej zapisanych kategorii lub osobistej historii wyszukiwania możesz wybrać opcję „W bieżącej lokalizacji”.

Krok
W systemie wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania punktów POl. Jeżeli okażą się one niewystarczające, możesz po dotknięciu symbolu [...] zmienić dostawcę.

Krok
Możesz wybrać dowolnego dostawcę z listy, naciskając jego logo. W tym przypadku wybranym dostawcą jest Google. W przypadku innych dostawców postępowanie jest takie same.

Krok
Przewiń w górę lub w dół i wybierz odpowiedni punkt POI z listy wyników wyszukiwania Google. Mapa wyświetlana w tle wskazuje powiązane lokalizacje.

Krok
Aby nawigować do wybranego punktu POI, naciśnij przycisk [Go]. Możesz też zadzwonić na powiązany numer telefonu (np. w celu dokonania rezerwacji), naciskając zieloną ikonę telefonu.

Krok
Aby wyświetlić rzeczywiste zdjęcie wybranej lokalizacji, dotknij ikony człowieka i wybierz opcję Google Street View.

Krok
Aby uzyskać jeszcze więcej informacji (takich jak szczegółowe dane adresowe, recenzje czy zdjęcia), dotknij symbolu szkła powiększającego.

Krok
Przewiń w dół, aby przeczytać opinie na temat danego punktu POI.

Krok
Po przewinięciu do samego dołu możesz wpisać swoją opinię, dotykając opcji [Prześlij informacje zwrotne o POI]. Dotknij galerii miniatur na dole, aby wyświetlić zdjęcia wybranej lokalizacji.

Krok
Przeglądaj galerię, używając strzałek [ I<< >>I ].