Krok
Aby utworzyć nowe konto w portalu Moja Toyota, naciśnij przycisk [SETUP] na urządzeniu.

Krok
Dotknij opcji [Toyota online].

Krok
Dotknij opcji [Konto intern. Toyota].

Krok
Przejdź do opcji [Wybrane konto], aby zobaczyć listę istniejących kont.

Krok
Wybierz opcję [Nowe konto].

Krok
Wybierz opcję [Utwórz nowe konto].

Krok
Rozpocznij tworzenie nowego konta w portalu Moja Toyota i wprowadź wybraną nazwę użytkownika i hasło (a następnie je potwierdź).

Krok
Dotknij przycisku [Dalej], aby potwierdzić wprowadzone dane.

Krok
Wpisz swój adres e-mail (a następnie go potwierdź).

Krok
Potwierdź za pomocą przycisku [OK].

Krok
Dotknij przycisku [Dalej], aby potwierdzić wprowadzone dane.

Krok
Wpisz swoje imię, nazwisko i kraj zamieszkania.

Krok
Potwierdź za pomocą przycisku [OK].

Krok
Dotknij przycisku [Dalej], aby potwierdzić wprowadzone dane.

Krok
Przeczytaj Warunki korzystania z portalu Moja Toyota. Aby je zaakceptować, dotknij przycisku [Odbierz].

Krok
Przeczytaj informacje o udostępnianiu lokalizacji geograficznej. Aby je zaakceptować, dotknij przycisku [Odbierz].

Krok
Kiedy ten ekran się zmieni, oznacza to, że rejestracja konta w portalu Moja Toyota została zakończona. Aby przeprowadzić końcową aktywację konta, przestaw wyłącznik zapłonu samochodu do pozycji OFF, a następnie ON.