Krok
Aby ustawić automatyczną nawigację, naciśnij przycisk [MAP/NAV] na urządzeniu i wejdź do menu nawigacyjnego.

Krok
Dotknij [...], aby wybrać ulubione miejsce docelowe do automatycznej nawigacji.

Krok
Naciśnij ikonę zegara obok ulubionego adresu.

Krok
Aby wpisać czas, dotknij opcji [Pon.].

Krok
Za pomocą strzałek ustaw zakres (początek i koniec) i naciśnij przycisk [OK], aby zatwierdzić.

Krok
Aby ustawić czas dla pozostałych dni, powtórz te same czynności dla każdego z nich lub wybierz opcję [Kopiuj wsz. z...] i przejdź do następnego ekranu.

Krok
Następnie dotknij ustawienie czasu, które chcesz skopiować, aby je wybrać.

Krok
Przedziały czasowe zostaną zapisane w pamięci. Aby je aktywować, zaznacz pola obok odpowiednich dni.

Krok
Dodatkowe dni możesz aktywować w dowolnym czasie.