Krok
Możesz w dowolnym czasie wybrać mapę pełnoekranową i ekran dzielony.

Krok
Dotknij podwójną strzałkę, aby przełączyć między dzielonym a pełnym ekranem.

Krok
Aby dostosować ekran dzielony w systemie Toyota Touch 2 with Go, naciśnij przycisk [SETUP] (Ustawiena) na urządzeniu.

Krok
Dotknij opcji [Mapa].

Krok
Wybierz opcję [Widok mapy].

Krok
Wybierz opcję [Mapa z inf. o mediach], aby uzyskać dzielony ekran multimedialny.

Krok
Naciśnij przycisk [MAP/NAV] na urządzeniu, aby wrócić do mapy.

Krok
Aby ustawić ekran dzielony zawierający informacje o aplikacji, naciśnij przycisk [SETUP] na urządzeniu.

Krok
Dotknij opcji [Mapa].

Krok
Wybierz opcję [Widok mapy].

Krok
Zaznacz opcję [Mapa z inf. o aplik. i med.].

Krok
Aby wyświetlić aplikację, możesz wybrać pojedynczo odpowiednią aplikację, dotykając opcji [Wybierz aplikację aby wyświetlić na mapie].

Krok
Aby uzyskać bieżące informacje o pogodzie wybierz aplikację [Pogoda], naciśnij przycisk [MAP/NAV] na urządzeniu i wróć do ekranu mapy.

Krok
Aby uzyskać bieżące informacje na temat parkowania, dotknij małego przycisku w prawym górnym rogu ekranu pogody...

Krok
...i wybierz aplikację [Parkingi].