Rezerwacja Yarisa GRMN

Warunki świadczenia usługi

Toyota rozpocznie sprzedaż specjalnej edycji YARISA – modelu YARIS GRMN – na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Auto będzie dostępne w ściśle limitowanej liczbie egzemplarzy.  Sprzedaż limitowanej edycji YARISA GRMN rozpocznie się 27 lipca 2017 roku. Więcej informacji na temat tej ograniczonej wersji i jej ceny można uzyskać u Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty.  Ceny wskazane w niniejszej witrynie internetowej przy zakupie modelu YARIS GRMN są zalecanymi cenami maksymalnymi. Ceny te mogą się różnić w zależności od warunków sprzedaży oferowanych przez Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty, u którego będą Państwo składać zamówienie.

W międzyczasie, aby móc zarządzać procesami zamawiania i produkcji ograniczonej ilości pojazdów YARIS GRMN, zostanie utworzona lista rezerwacji. Będzie miała ona na celu zarejestrowanie osoby zainteresowanej zamówieniem pojazdu YARIS GRMN i pozwoli na prawidłowy przegląd poziomu zamówień. 

Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych poniżej oraz ich wyraźnej akceptacji, mogą Państwo potwierdzić zainteresowanie zamówieniem pojazdu YARIS GRMN i zgodę na umieszczenie Państwa nazwiska na liście osób, które zarezerwowały jeden z modeli YARISA GRMN dostępny na terenie EOG (dalej: „Rezerwacja”).

Dla uproszczenia w niniejszych Warunkach świadczenia usługi „my”, „nasze” lub „nas” odnosi się do Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025715, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-012-31-77, REGON 006741016


Warunki świadczenia usługi:
 1. Jedna osoba może dokonać tylko jednej Rezerwacji.

 2. Rezerwacja jest obowiązkową procedurą, którą muszą Państwo dopełnić, aby móc zamówić Toyotę YARIS GRMN. W związku z powyższym informujemy również, że żadne zamówienie na pojazd YARIS GRMN nie zostanie zaakceptowane, jeśli nie zostało ono złożone za pośrednictwem procedury Rezerwacji i nie została uiszczona w całości opłata rezerwacyjna, o której mowa w punkcie 3.

  Zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi Rezerwacji można dokonać od 27 lipca 2017 roku do 31 października 2017 roku włącznie. Rezerwacje są przyjmowane na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Po wyżej wymienionym okresie lub gdy tylko zarezerwowana zostanie dostępna liczba samochodów YARIS GRMN (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Rezerwacja nie będzie już możliwa, a zgłoszenia nie będą akceptowane. Klienci będą mieli możliwość wpisania się na „listę oczekujących” zdefiniowaną w punkcie 8 poniżej.

 3. Opłata rezerwacyjna:

  Aby zostać wpisanym na listę Rezerwacji pojazdów YARIS GRMN, muszą Państwo zapłacić kwotę 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto w sposób określony poniżej.

  Opłatę rezerwacyjną należy uiścić za pomocą karty debetowej lub kredytowej za pośrednictwem zabezpieczonego serwisu płatniczego.

  Każda płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej będzie kierowana do zabezpieczonego serwisu płatniczego, dane karty Klienta nie będą przechowywane. Dokonując transferu środków potwierdzają Państwo, że mają prawo do korzystania z tej metody płatności i akceptują fakt, że my i / lub wasz wydawca karty może przeprowadzić kontrolę w tym zakresie. Prosimy o uwzględnienie tego, że nie będziemy płacić żadnych odsetek ani innych odszkodowań lub wynagrodzeń w odniesieniu do opłaty rezerwacyjnej.

  Po otrzymaniu przez nas opłaty rezerwacyjnej:
  - Państwa nazwisko zostanie umieszczone na liście Rezerwacji dla modelu YARIS GRMN  
  - otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem, że Państwa imię zostało umieszczone na liście rezerwacyjnej. 

  Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w sytuacjach określonych w punkcie 5 poniżej.

 4. Zakres Rezerwacji, ważność Rezerwacji, zamawianie pojazdu YARIS GRMN w okresie ważności Rezerwacji:

  Rezerwacja umożliwia zamówienie pojazd YARIS GRMN u Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty w okresie ważności Rezerwacji – pod warunkiem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. Innymi słowy, opłata rezerwacyjna zapewnia Państwu możliwość zakupu pojazdu YARIS GRMN.

  Rezerwacja nie stanowi:
  (i)   zamówienia pojazdu YARIS GRMN lub umowy zobowiązującej nas i / lub Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty do sprzedaży pojazdu
  (ii)  zobowiązania obligującego nas i / lub Autoryzowanego Sprzedawcę Toyoty do dostarczenia Państwu pojazdu YARIS GRMN, udzielenia lub zaakceptowania warunków finansowania związanych z jego sprzedażą i
  (iii) gwarancji lub zobowiązania co do daty wyprodukowania lub dostarczenia pojazdu YARIS GRMN.

  Jedynie formularz zamówienia podpisany przez Państwa u Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty gwarantuje umożliwienie zakupu auta YARIS GRMN i otrzymania gwarancji respektowanej przez Autoryzowanego Sprzedawcę Toyoty obowiązującej na ten pojazd.

  Rezerwacja pozostanie ważna przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty otrzymania przez nas opłaty rezerwacyjnej. Po upływie wyżej wymienionego okresu Państwa Rezerwacja automatycznie wygaśnie bez dalszego formalnego powiadomienia lub ostrzeżenia.
  W wyżej wymienionym okresie ważności należy podpisać formularz zamówienia dla pojazdu YARIS GRMN w wybranej stacji Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty, który został zarezerwowany dla Państwa na podstawie niniejszego zgłoszenia.

  Żadne zlecenie podpisane po upływie terminu ważności Rezerwacji nie zostanie przyjęte.


 5. Zwrot opłaty rezerwacyjnej:

  Opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Państwu w całości w przypadku, gdy w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, podjęli Państwo jedną z wymienionych czynności:
  (1)   podpisali Państwo formularz zamówienia opisany powyżej w punkcie 4 i otrzymali od Autoryzowanego Sprzedawcy Toyoty potwierdzenie podpisania formularza zamówienia; or 
  (2)   wysłali Państwo na adres e-mail yaris.grmn@toyota-europe.com informację, że zmienili Państwo zdanie i chcą zrezygnować z rezerwacji pojazdu YARIS GRMN. W takim przypadku zwrot opłaty za rezerwację zostanie zrealizowany za pośrednictwem tej samej karty debetowej lub kredytowej, którą uiścili Państwo opłatę rezerwacyjną, najpóźniej w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania zawiadomienia o anulowaniu Państwa Rezerwacji.

  Jeśli nie podejmą Państwo żadnej z wyżej wymienionych czynności w okresie ważności rezerwacji, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona za pomocą tej samej karty debetowej lub kredytowej, którą dokonali Państwo opłaty za rezerwację najpóźniej w ciągu piętnastu (15 ) dni po upływie okresu ważności rezerwacji.

 6. Państwa Rezerwacja nie jest zbywalna i nie można jej przepisać na inną osobę. 

 7. Lista oczekujących:

  Po 31 października 2017 roku lub gdy zarezerwowana zostanie całkowita dostępna liczba aut YARIS GRMN (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), system Rezerwacji zostanie zablokowany i będą mogli Państwo zarejestrować się na liście oczekujących. Gdy będzie dostępna dodatkowa liczba pojazdów YARIS GRMN, system Rezerwacji zostanie ponownie otwarty. W przypadku dostępności nowych aut otrzymają Państwo powiadomienie o możliwości dokonania Rezerwacji. Aby uniknąć wątpliwości, ewentualne ponowne otwarcie systemów Rezerwacji podlega wyżej opisanym warunkom.

Ciekawostki

Toyota powalczy o tytuł Samochodu Roku 2020 Toyota powalczy o tytuł Samochodu Roku 2020 Sprawdź szczegóły Sportowy hatchback Toyota Yaris GR Sport Sportowy hatchback Toyota Yaris GR Sport Dowiedz się więcej Tänak zwycięża w Rajdzie Chile Tänak zwycięża w Rajdzie Chile Kolejny sukces TOYOTA GAZOO Racing Toyota sprzedała w Polsce 55 000 hybryd Toyota sprzedała w Polsce 55 000 hybryd Sprawdź popularne modele Najtańsze nowe samochody osobowe Najtańsze nowe samochody osobowe Z salonu marki Toyota Auto dla kobiety Auto dla kobiety Najlepsze kobiece samochody Toyota ponownie z rekordem sprzedaży Toyota ponownie z rekordem sprzedaży Kolejny sukces na polskim rynku Bank BGŻ stawia na hybrydy Bank BGŻ stawia na hybrydy Flota rozszerzona o 30 Yarisów Hybrid Innowacje Toyoty na targach w Paryżu Innowacje Toyoty na targach w Paryżu Poznaj najnowsze osiągnięcia TOYOTA GAZOO Racing liderem klasyfikacji WRC TOYOTA GAZOO Racing liderem klasyfikacji WRC Zwycięski Rajd Turcji Nowa Toyota Yaris Style Y20 Nowa Toyota Yaris Style Y20 Przedstawiamy jubileuszową edycję modelu Światowy debiut sportowego auta Toyoty Światowy debiut sportowego auta Toyoty Poznajcie Yarisa GR SPORT
Twoje ustawienia plików cookies

Na stronie Toyota Polska używamy technologii cookies w celach dostosowania naszych usług i oferty do Twoich potrzeb, w celu reklamy, analizy i statystyki. Informacje zapisane w cookies mogą zawierać dane osobowe. Jeśli wyrażasz na to zgodę, przejdź do strony i korzystaj z niej normalnie lub dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić swoje ustawienia.

OK